اخبار شرکت

اسانس های جدید اروپایی و هندی

اسانس های جدید اروپایی موجود می باشد

باستحضار می رساند شرکت بهروان گستر پویا جهت افزایش رضایت مشتریان، نمایندگی شرکت تولید کننده اسانس دیگری از کشور فرانسه (VOAromatiques) را نیز بر عهده دارد. اسانس ها در رایحه های متنوع وجدید در انبار قابل تحویل می باشد.